App中打开

鱼片

营养成分

食部 100% 水分(克) 20.2
能量(千卡) 303 蛋白质(克) 46.1
脂肪(克) 3.4 碳水化合物(克) 22
不溶性纤维(克) 胆固醇(毫克) 307
灰分(克) 8.3 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.11 核黄素(毫克) 0.39
尼克酸(毫克) 5 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 0.88 钙(毫克) 106
磷(毫克) 308 钾(毫克) 251
钠(毫克) 2320.6 镁(毫克) 60
铁(毫克) 4.4 锌(毫克) 2.94
硒(微克) 0.37 铜(毫克) 0.16
锰(毫克) 0.17 酒精(毫升)%
酒精(克)

挑选技巧

一般建议购买整条鱼,回家自己加工成鱼片,或者请卖家代为加工。如果购买现成的鱼片,请选择有保障的商家。观察鱼肉是否有弹性,是否有异味。

鱼片的做法
鱼片的常见做法大全
椒麻鱼片 干煸鳝鱼片 酸菜鱼 风味鱼片 酸菜溜鱼片 糖醋素鱼片 葱油黑鱼片 番茄鱼片汤 葱香鱼片 酸菜鱼片汤
鱼片怎么做好吃