App中打开

香茅

营养成分

食部 水分(克) 80.5
能量(千卡) 蛋白质(克)
脂肪(克) 碳水化合物(克) 0.4
不溶性纤维(克) 0.4 胆固醇(毫克)
灰分(克) 维生素A(微克RE) 500
胡萝卜素(微克) 3000 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 核黄素(毫克)
尼克酸(毫克) 维生素C(毫克) 46
钙(毫克) 120 磷(毫克) 62
钾(毫克) 599 钠(毫克) 46
铁(毫克) 6 锌(毫克) 0.89
硒(微克) 铜(毫克) 1.01
锰(毫克) 1.22 酒精(毫升)%
酒精(克) 维生素E(毫克)
镁(毫克)
香茅的做法
香茅的常见做法大全
香茅雞 香茅鸡腿 香茅酱 柠檬香茅蒸鲈鱼 越式香茅鸡 青柠香茅烤翅 香茅豉油鸡翅 香茅甜辣虾 香茅柠檬姜水 锡纸香茅焗鱼
香茅怎么做好吃