App中打开

豆沙

营养成分

食部 100% 水分(克) 39.2
能量(千卡) 247 蛋白质(克) 5.5
脂肪(克) 1.9 碳水化合物(克) 52.7
不溶性纤维(克) 1.7 胆固醇(毫克)
灰分(克) 0.7 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.03 核黄素(毫克) 0.05
尼克酸(毫克) 0.3 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 4.37 钙(毫克) 42
磷(毫克) 68 钾(毫克) 139
钠(毫克) 23.5 镁(毫克) 2
铁(毫克) 8 锌(毫克) 0.32
硒(微克) 0.89 铜(毫克) 0.13
锰(毫克) 0.33 酒精(毫升)%
酒精(克)
豆沙的做法
豆沙的常见做法大全
山药豆沙卷 广式红豆沙月饼 豆沙包 红豆沙餐包 糯米卷 红豆沙吐司 豆沙馅葵花酥饼 自制红豆沙馅 豆沙馅 红豆沙蛋黄酥
豆沙怎么做好吃