App中打开

蒜瓣

营养价值

蒜的鳞茎分成若干瓣状,每一个瓣状部分叫做一个蒜瓣。
查看更多

功效与作用

抗癌,抗衰老,抗疲劳

适宜人群

一般人群

蒜瓣的做法
蒜瓣的常见做法大全
蚝油西兰花 蒜蓉辣酱 蒜香乳酪手撕面包 腌制糖蒜 日常烧鸭腿 烤花菜 腊八蒜 蒜蓉蒸鲍鱼 蒜叶炒香干 红烧猪脚
蒜瓣怎么做好吃