App中打开

草莓酱

营养成分

食部 100% 水分(克) 32.5
能量(千卡) 270 蛋白质(克) 0.8
脂肪(克) 0.2 碳水化合物(克) 66.3
不溶性纤维(克) 0.2 胆固醇(毫克)
灰分(克) 0.2 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.15 核黄素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克) 1
维生素E(毫克) 0.49 钙(毫克) 44
磷(毫克) 8 钾(毫克) 52
钠(毫克) 8.7 镁(毫克) 4
铁(毫克) 2.1 锌(毫克) 0.5
硒(微克) 1.1 铜(毫克) 0.09
锰(毫克) 0.13 酒精(毫升)%
酒精(克)
食材的做法大全
分类
水产 婴儿(10-12个月) 戚风蛋糕 芝士蛋糕 小蛋糕
推荐笔记
精选最新