App中打开

绿豆糕

营养成分

食部 100% 水分(克) 11.5
能量(千卡) 351 蛋白质(克) 12.8
脂肪(克) 1 碳水化合物(克) 73.4
不溶性纤维(克) 1.2 胆固醇(毫克)
灰分(克) 1.3 维生素A(微克RE) 47
胡萝卜素(微克) 280 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.23 核黄素(毫克) 0.02
尼克酸(毫克) 6.1 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 3.68 钙(毫克) 24
磷(毫克) 121 钾(毫克) 416
钠(毫克) 11.6 镁(毫克) 87
铁(毫克) 7.3 锌(毫克) 1.04
硒(微克) 4.96 铜(毫克) 0.34
锰(毫克) 0.78 酒精(毫升)%
酒精(克)
绿豆糕的做法
绿豆糕的常见做法大全
免炒冰绿豆糕 豆沙绿豆糕 双色绿豆糕 山药蔓越莓馅绿豆糕 夹心绿豆糕 多彩绿豆糕 苏式绿豆糕 蔓越莓绿豆糕 蛋黄肉松绿豆糕 九阳老北京绿豆糕
绿豆糕怎么做好吃