App中打开

煎饼

营养成分

食部 100% 水分(克) 6.8
能量(千卡) 354 蛋白质(克) 7.6
脂肪(克) 0.7 碳水化合物(克) 83.8
不溶性纤维(克) 9.1 胆固醇(毫克)
灰分(克) 1.1 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.1 核黄素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 钙(毫克) 9
磷(毫克) 320 钾(毫克) 117
钠(毫克) 85.5 镁(毫克) 86
铁(毫克) 7 锌(毫克) 1.62
硒(微克) 3.75 铜(毫克) 0.41
锰(毫克) 0.75 酒精(毫升)%
酒精(克)
煎饼的做法
煎饼的常见做法大全
hey煎饼 胡萝卜煎饼 鲜肉大煎饼 西葫芦煎饼 酸奶煎饼/酸奶松饼 山药煎饼 煎饼馃子 萝卜丝煎饼 胡椒土豆煎饼 玉米面鸡蛋煎饼
煎饼怎么做好吃