App中打开

棉花糖

营养成分

食部 100% 水分(克) 19.5
能量(千卡) 321 蛋白质(克) 4.9
脂肪(克) 碳水化合物(克) 75.3
不溶性纤维(克) 胆固醇(毫克)
灰分(克) 0.3 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.04 核黄素(毫克) 0.01
尼克酸(毫克) 0.3 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 钙(毫克) 19
磷(毫克) 4 钾(毫克) 2
钠(毫克) 94.6 镁(毫克) 3
铁(毫克) 锌(毫克)
硒(微克) 铜(毫克) 0.11
锰(毫克) 酒精(毫升)%
酒精(克)
食材的做法大全
分类
芝士蛋糕 海鲜 微波炉食谱 戚风蛋糕 下酒菜
推荐笔记
精选最新