App中打开

柠檬汁

营养成分

食部 100% 水分(克) 93.1
能量(千卡) 27 蛋白质(克) 0.9
脂肪(克) 0.2 碳水化合物(克) 5.5
不溶性纤维(克) 0.3 胆固醇(毫克)
灰分(克) 0.3 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.01 核黄素(毫克) 0.02
尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 11
维生素E(毫克) 钙(毫克) 24
磷(毫克) 钾(毫克) 120
钠(毫克) 1.2 镁(毫克) 12
铁(毫克) 0.1 锌(毫克) 0.09
硒(微克) 4.15 铜(毫克) 0.04
锰(毫克) 0.06 酒精(毫升)%
酒精(克)

适宜人群

一般人都可饮用。1. 糖尿病者不宜饮用。

柠檬汁的做法
柠檬汁的常见做法大全
柠檬汁饮品 柠檬汁杯蛋糕 用柠檬汁点豆腐 冰凉柠檬汁 黄瓜味柠檬汁 黄瓜柠檬汁 甜菜根苹果柠檬汁 百香果柠檬汁 柠檬汁鸡块 金桔柠檬汁
柠檬汁怎么做好吃