App中打开

年糕

营养价值

年糕含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、烟酸、钙、磷、钾、镁等营养元素。


查看更多

营养成分

食部 100% 水分(克) 60.9
能量(千卡) 156 蛋白质(克) 3.3
脂肪(克) 0.6 碳水化合物(克) 34.7
不溶性纤维(克) 0.8 胆固醇(毫克)
灰分(克) 0.5 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.03 核黄素(毫克)
尼克酸(毫克) 1.9 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 1.15 钙(毫克) 31
磷(毫克) 52 钾(毫克) 81
钠(毫克) 56.4 镁(毫克) 43
铁(毫克) 1.6 锌(毫克) 1.36
硒(微克) 2.3 铜(毫克) 0.14
锰(毫克) 0.38 酒精(毫升)%
酒精(克)

适宜人群

一般人群均可食用

食材的做法大全
分类
戚风蛋糕 烘焙 下酒菜 中式糕点 海鲜
推荐笔记
精选最新