App中打开

婴儿奶粉

营养成分

食部 100% 水分(克) 3.7
能量(千卡) 443 蛋白质(克) 19.8
脂肪(克) 15.1 碳水化合物(克) 57
不溶性纤维(克) 胆固醇(毫克) 91
灰分(克) 4.4 维生素A(微克RE) 28
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克) 28
硫胺素(毫克) 0.12 核黄素(毫克) 1.25
尼克酸(毫克) 0.4 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 3.29 钙(毫克) 998
磷(毫克) 457 钾(毫克) 703
钠(毫克) 9.4 镁(毫克) 100
铁(毫克) 5.2 锌(毫克) 3.5
硒(微克) 23.71 铜(毫克) 0.2
锰(毫克) 0.33 酒精(毫升)%
酒精(克)
食材的做法大全
分类
戚风蛋糕 饼干 下酒菜 水产 婴儿(10-12个月)
推荐笔记
精选最新