App中打开

什锦菜

营养成分

食部 100% 水分(克) 78.9
能量(千卡) 38 蛋白质(克) 2.9
脂肪(克) 0.5 碳水化合物(克) 6.2
不溶性纤维(克) 1.6 胆固醇(毫克)
灰分(克) 11.5 维生素A(微克RE)
胡萝卜素(微克) 视黄醇(微克)
硫胺素(毫克) 0.03 核黄素(毫克) 0.02
尼克酸(毫克) 维生素C(毫克)
维生素E(毫克) 0.18 钙(毫克) 21
磷(毫克) 62 钾(毫克) 399
钠(毫克) 4092.7 镁(毫克) 23
铁(毫克) 4.5 锌(毫克) 0.74
硒(微克) 铜(毫克) 0.05
锰(毫克) 0.63 酒精(毫升)%
酒精(克)
食材的做法大全
分类
戚风蛋糕 肉类 烘焙 面包 烤箱食谱
推荐笔记
精选最新